fbpx

˚FAS SERVIR ELS CANALS I MISSATGES CORRECTES?

L’auditoria de comunicació és un pas previ fonamental per poder realitzar qualsevol estratègia de forma eficaç. És important conèixer primer la situació actual de la comunicació en l’empresa, indistintament de quina sigui la seva grandària o sector d’activitat, per garantir l’èxit del projecte i aconseguir els objectius establerts.

Es tracta d’una eina indispensable per avaluar allò que estem comunicant de nosaltres mateixos, si ho estem fent pels canals/mitjans adequats i com som percebuts pels nostres públics, és a dir, la imatge que tenen de l’organització. D’aquesta forma, l’auditoria determinarà, a més de l’eficàcia dels canals, si existeix una coherència comunicativa o, per contra, la imatge percebuda és confusa o genera desconfiança.

L’anàlisi de la situació de comunicació et permet determinar el punt de partida de les accions de comunicació a realitzar.

Diagnostica els punts forts i febles de la política i dels processos de comunicació en l’organització

Analitza la qualitat i la coherència dels missatges

Analitza l’eficiència i el grau de satisfacció dels mitjans/canals de la comunicació organitzacional

Avalua l’impacte dels sistemes comunicatius en el clima laboral i en el compromís amb l’organització

˚METODOLOGIA DE L’AUDITORIA

Recopilació de la informació

Reunions amb l’adreça i/o responsables d’àrea, enquestes, focus groups, definició del mapa comunicacional…

Podem ajudar-te?

Truca’ns al 93 722 00 97 o envia’ns la teva consulta

Atencion blanco icon - Auditories de comunicació
Menú